Regulamin

– Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie najpóźniej 7 dni po zgłoszeniu karnetu semestralnego zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
Piotr Krawczyk 15 1140 2004 0000 3502 7668 8856
(w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w zajęciach)
– Cena karnetu nabywanego w trakcie trwania semestru jest pomniejszana o wartość zajęć, które już się odbyły, nie ma możliwości zakupu karnetu w ratach.
– Cena karnetu obejmuje zajęcia przypadające w danym semestrze wg harmonogramu zajęć przedstawionego przez szkołę pływania „Żabka”.
– Uczestnicy zajęć w grupach od 2 do 10 osób zostają zakwalifikowani na odpowiedni poziom zaawansowania. O liczebności grup decyduje trener i kierownictwo Szkoły pływania „Żabka”.
– Zajęcia można odwołać najpóźniej 1 dzień przed mającymi odbyć się zajęciami do godz. 18.00 na zabkagda@zabkagda.pl lub sms na 537 735 806.

Drodzy Państwo!

W związku z restrykcjami obowiązującymi podczas pandemii COVID-19 nie ma niestety możliwości odrabiania nieobecności na zajęciach w innych grupach.

– W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane lekcje pływania.
– Zajęcia nieodwołane lub odwołane niezgodnie z pkt. 5 Regulaminu traktujemy jako odbyte.
– Zajęcia niewykorzystane i w odpowiednim terminie odwołane można po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem odrobić maksymalnie 1 raz w bieżącym semestrze, lecz nie później niż 14 dni przed zakończeniem semestru.
– Nie ma możliwości przenoszenia nieodbytych zajęć na kolejny semestr.
– W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania semestru istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za pozostałe wejścia. Wykorzystane zajęcia będą liczone po cenie jednorazowego wejścia (wg. obowiązującego cennika), a zwrot pieniędzy będzie różnicą ceny zakupionego karnetu, a odbytymi zajęciami.
– Szkoła Pływania Żabka nie gwarantuje, że zajęcia indywidualne odrabiane będą
w pojedynkę, z zasady takie lekcje są odrabiane w grupie na tym samym poziomie.
– Istnieje możliwość otrzymania faktury za dokonaną płatność, o ile zostanie to zgłoszone
w terminie przewidzianym przez obowiązujące przepisy księgowe.
– Korzystający z pływalni powinni mieć strój kąpielowy, czepek, ręcznik, okulary i czyste klapki.
– Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione
w szatni i na pływalni. Wartościowe rzeczy można pozostawić w depozycie recepcji Pływalni.
– Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na fotografowanie/filmowanie swoich podopiecznych oraz na wykorzystywanie tych materiałów przez Szkółkę Pływania „Żabka” w celach promocyjnych firmy.
– Szkoła Pływania „Żabka” zastrzega sobie prawo do:
– łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie, lub w celu odrobienia odwołanych zajęć
– zamiany trenera dla danej grupy lub pojedynczych uczniów,
– Zajęcia, które nie odbędą się z winy szkółki „Żabka” lub pływalni będzie można odrobić, lub równowartość za nie zostanie przeniesiona na kolejny semestr.
– Rodzice/opiekunowie dzieci w trakcie zajęć przebywają w miejscach do tego przeznaczonych (nie wolno wchodzić na teren pływalni),
– Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie.
– Wchodzenie do wody podczas nieobecności ratownika lub prowadzącego zajęcia jest zabronione
– Pływających obowiązuje stosowanie się do uwag ratownika lub instruktora prowadzącego zajęcia.
– Wszystkich obowiązuje regulamin pływalni na której odbywają się zajęcia.
– Dokonując opłaty, uczestnik deklaruje tym samym, iż zapoznał się z regulaminem
i akceptuje jego warunki.

-Cennik

-Jednorazowe wejście – 100 zł/45 min.
– Cena zajęć w karnecie – 55 zł /40-45 min.
– Zajęcia indywidualne w karnecie – 100 zł/45 min.
– Zajęcia jednorazowe indywidualne – 120 zł/45 min.
– Pływanie rekreacyjne – 35 zł/40-45 min.

-Aquaaerobic – 45 zł/45 min

Nr rachunku bankowego:
15 1140 2004 0000 3502 7668 8856

Polityka prywatności RODO